•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

Инициатор за откриването на училище в кв. „Пясъците” (на турски „Кумлука”) е Куйков – учител и кмет на Бургас. То отваря врати през 1921/1922 година, като първоначално се помещава в кантон под наем, собственост на Окръжно пътно управление, на пътя Бургас – Средец. Състои се от малка стая и една канцелария.

 

Пръв учител е Александра Радославова (Върбанова). През 1922/23 година броят на паралелките се увеличава на две. В средата на двадесетте години броят на паралелките нараства  и  през учебната 1924/1925 година децата учат в дюкяните на Михаил Ковачев и Димитър Бобчев. След завършване на трето отделение учението продължава в училище „Цар Борис” (днес „Княз Борис І”). Постепенно броят на жителите на квартала нараства. Нарастват и децата, посещаващи училището.

 

През 1926/1927 година със средства на Общината се построява първата училищна сграда. Тя се състои от две учебни сгради и една канцелария. Учебните занятия се водят на две смени. С течение на годините броя на децата се увеличава и те отново са приютени в дюкяните на Георги Костадинов (1932 година). Условията са нехигиенични. Липсва двор, а учениците са изложени на рискове, за които е отговорен учителят. В дюкяните няма вода. Дърва се носят от домовете. През 1935/1936 година те отново приютяват учениците от квартала.

 

1937 година е паметна за жителите на „Пясъците”. Със средства от Общината и с материали, взети от разрушени общински сгради, с безплатния труд на жителите, е построена пристройка  на училището с 3 стаи и една канцелария. След завършването й дълго време училището е без осветление и тоалетна. Учениците пият вода от бурета. Въглищата не достигат и „дървените ваканции” са ежегодни. За всяка една придобивка се воюва настоятелно. Училището е на общинска издръжка, но не са открити данни за отделяните от Общината средства.  Училищните протоколи разказват,че за периода 1926-1944 година за учебни помагала от средства, набирани от вечеринки, лазаруване, от коледния хор, са заделени 17 000 лева. През 1933 година за закупуване на книги е заделена сумата от 1000 лева. Две години по-късно училищната библиотека има вече своя първи библиотекар - Иванка Стойчева. Закупуването на книги и учебни помагала е първостепенна задача на учителите. На своите съвещания те постоянно гласуват заделяне на средства. През 1936 година за нуждите на училищните тържества (Св. Св. Кирил и Методий, Ден на детето) са закупени радиоапарат, грамофон, високоговорител.

 

През същата тази 1936 година учителят Андрей Петров изготвя стенен буквар. Работата на учителите е трудна. В квартала се говори на диалекти и усвояването на литературния език е изключително трудно. За да се привлекат деца, преподавателите организират т.нар. „весели дни”. Това са дни, в които се провеждат излети сред природата, екскурзии, игри на открито. От 1932 учителите започват да подготвят с учениците драматизации, литературни програми, годишни утра, вечеринки, забави. През 1936 година се провежда първата екскурзия до гр. Сливен с 30 ученици под ръководството на Борис Попов и Райна Мутафова.

 

Три години по-късно учениците посещават гр. Казанлък, с. Шипка, вр. Столетов, гр. Стара Загора. През 1937 година се решава като награда за отличен успех в края на всеки срок да се раздават награди, значки и отличия. През 1937 година се сформира въздържателно дружество с отговорник Андрей Ненов и Червен кръст с отговорник Райна Мутафова.  През 1940 година за пръв път се организира Ден на чистотата. Целта е да се почистят училищните стаи, коридорите и двора на училището, а и да се приучат децата на хигиенни навици. Отговорник е Иванка Димова. Труден е животът на жителите на кв. „Пясъците”. Маларията ги спохожда постоянно. Гладът и болестите са ежедневие.

 

След едногодишна борба през ноември 1934 година е открита трапезария от фонд „Народна кухня”, която изхранва 30 бедни деца. Нуждаещите се, обаче са много повече. Затова учителите решават с дневната дажба на едно дете да се изхранват две. Ученическата трапезария съществува до 1945 година. За съществуването ѝ се грижат и учители и ученици, които отделят от събраните средства от вечеринки и коледуване. Не са редки случаите, когато продуктите се носят от учители и по-заможни родители.

 

Виж повече....

 

Последвайте ни

 

Календар

 

 

Контакти